אפשרויות הזמנה:
מיקום זמינות מפת מיקומים
1 NLI Library  General Humanities  BR270 C6 1970 1970 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)
2 NLI Library  Stacks H  81 C 531 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)