אפשרויות הזמנה:
  • מיקום
  • NLI Library   Stacks S   2013 C 605  
  • הסתרת פרטים
  • זמינות:
  • (עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)
ברקוד סוג מדיניות תיאור סטטוס
3466522-10  ספר  לבדיקת משך ההשאלה יש להתחבר לחשבון המשתמש    הפריט במקום