אפשרויות הזמנה:
מיקום זמינות מפת מיקומים
1 NLI Library  Scholem Collection  6714.7 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)
2 NLI Library  Stacks S  2006 A 5451 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)
3 NLI Library  Remote Stacks  2006 A 5451 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)