אפשרויות הזמנה:
מיקום זמינות מפת מיקומים
1 NLI Library  Stacks S  2002 A 4567 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)
2 NLI Library  Remote Stacks  2002 A 4567 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)