אפשרויות הזמנה:
מיקום זמינות מפת מיקומים
1 NLI Library  Stacks H  90 A 3946 
(2 עותקים, 2 זמינים, 0 הזמנות)
2 NLI Library  Judaica & Islam  ק-4 3070 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)
3 NLI Library  Stacks S  90 A 3946 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)
4 NLI Library  Remote Stacks  90 A 3946 
(עותק 1, 1 זמינים, 0 הזמנות)