קוראת עננים : מיצב, ציור, רישום, אובייקטים / ורדי בוברוב ; אוצרת ומנהלת הגלריה: אורה קראוס ; תרגום ועריכה לשונית: מרים טליתמן.

תמונה קדמית  
© Ex Libris, Part of Clarivate,  2024